رنگ قالب


پس زمینه ها


دفع کننده عرق

این پارچه به راحتی رطوبت را جذب مینماید وهمچنین رطوبت و عرق بدن که جذب پارچه شده است را به سرعت تبخیر می نماید. الیاف های داخل پارچه رطوبت و عرق موجود را پخش کرده و به سرعت تبخیر مینماید وهمین موضوع باعث دفع شدن رطوبت و عرق میشود بنابراین پوست بدن خیس نمیشود و لباس به بدن نمیچسبد و پوست احساس راحتی میکند.

این لباس در صورت شستشو سریعا خشک میشود.

کارکرد این پارچه به تاییدیه TTRI تایوان رسیده است.


در این آزمایش تجربی که برروی لایه بیرونی انجام شده است مشخص میشود که قطره آب بر روی پارچه پخش نمیشود و به سرعت خارج میکند و پس از مدت زمان فوق چگونه از بین میرود.

 

 

در این آزمایش تجربی که برروی لایه درونی انجام شده است مشخص میشود که قطره آب بر روی سطح بیرونی را چگونه جذب و بر سطح پارچه پخش میکند و همین مسئله باعث میشود پس از مدت زمان فوق به سرعت رطوبت را دفع کند.

 

 

  • "ویتامین D مورد نیاز بدن خود را با دفع اشعه مضر یو وی خورشید جذب نمایید و نگران سرطان پوست و آفتاب سوختگی پوست خود نباشید.ده تا بیست دقیقه ماندن در زیر نور خورشید نیاز روزانه بدن انسان به این ویتامین را تامین میکند.

  • "هر کوهنوردی آسیب پوستی را به نحوی به اشکالی مثل برنزه شدن تجربه کرده است. همه اينها نشانه های آسيب پوستی است و ممکن است منجر به آسيبهای شديد پوستی و حتی سرطان پوست شود که در ميان سرطانهای پوستی سرطان ملانوما باعث مرگ شده است.

  • "میزان اشعه فرابنفش متاثر از میزان نور خورشید، عرض جغرافیایی، میزان ابرناکی، ارتفاع، ازن و انعکاس در سطح زمین است. افزایش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های صنعتی و نازک شدن لایه ازن موجب می‌شود که میزان عبور اشعه فرابنفش از جو زمین افزایش یابد.